جنگنده بمب افکن و رادر گریز قاهر 133 ساخت  جمهوری اسلامی ایران


جنگنده  و بمب افکن 14 f  جمهوری اسلامی ایران


جنگنده بمب افکن صاعقه  ساخت جمهوری اسلامی ایرانهفت فروند فانتوم نیروی هوایی در حال برخاست همزمان از سطح باند
جنگنده  و بمب افکنهای 14 f  جمهوری اسلامی ایرانجنگنده فانتوم F-4E ایرانجنگنده F-5 TIGER ایرانجنگنده F-5A ایرانجنگنده اف 5 ایران بر بالای یکی از سدهای ایرانجنگنده و بمب افکن ایرانی اف 14 بر فراز بوشهرجنگنده  F-5A ایران بر فراز یکی از سدهای  ایران

جنگنده F-5A ایرانجنگنده اف 5 ایران
جنگنده بمب افکن صاعقه ساخت جمهوری اسلامی ایرانجنگنده بمب افکن های صاعقه ساخت جمهوری اسلامی ایرانجنگنده بمب افکن های صاعقه و آذرخش ساخت جمهوری اسلامی ایراندو فروند فانتوم ایرانی بر فراز سد مهاباددو فروند فانتوم ایرانی در حال حمل موشک های مرگبار AGM-65 ماوریکجنگنده های سوخو24 ایرانجنگنده بمب افکن صاعقه  ساخت جمهوری اسلامی ایرانجنگنده سوخو 25 ایرانجنگنده فانتوم اف 4 ایرانجنگنده و بمب افکن میگ 29ایرانجنگنده و بمب افکن میگ 29ایران


هواپیماهای جنگنده بمب افکن صاعقه ساخت جمهوری اسلامی ایرانهواپیمای فانتوم اف 4 ایران در حال شلیک موشک


 

نوشته شده توسط مجید سیاحی در شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 17:30 موضوع کاریکلماتور - کاریکاتور - نقاشی طنز | لینک ثابت